Pohdintaa vaikuttamisesta

Pohdintaa vaikuttamisesta. Parhaiten asioihin vaikutetaan sisältä käsin, ei ulkoa päin agitoimalla. Tämä koskee mitä tahansa asiaa, jonka äärelle on syntynyt ryhmittymiä esim. yhdistysten, ammattiyhdistysten tai poliittisten ryhmittymien muodossa. Ruohonjuuriliikkeillä on tärkeä rooli epäkohtien esiin nostajina, mutta vakiintuessaan nekin usein muuttuvat yhdistyksiksi, joilla on tunnistettu ja tunnustettu asema ja todellinen mahdollisuus vaikuttaa.

Yhdistykset järjestävät pian syyskokouksiaan, joissa on mahdollisuus päästä mukaan aktiiviseen yhdistystoimintaan. Kuntavaalit ovat tulossa ensi keväänä ja niihin etsitään parhaillaan ehdokkaita joka puolueessa. Tehyn valtuustovaalit ovat tulossa, joiden kautta sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan sote-alan ydinsisältöihin. Vaihtoehtoja vaikuttamiseen on useita. Mikä on sinun tapasi vaikuttaa?

Vaikuttamistyö vaatii pitkää pinnaa. Ensin sinun tulee vakuuttaa omasi ja vasta sen jälkeen voit saada onnituneesti aikaan myös laajempia muutoksia. Laajemmat muutokset, tai vaihtoehtoisesti nykytilan säilyttäminen, tarvitsevat taustalleen aina enemmistön tahtotilan. Tämä tarkoittaa sitä, että vahvatkin näkemyserot omaavat tahot löytävät yhteisymmärryksen ja toimivat konsensuksessa pitkäjänteisesti yhteisten asiakysymysten äärellä. Vain tällä tavoin voidaan saada aikaan todellisia muutoksia ja kehitystä.

Kuka tahansa osaa todeta että tämä tai tuo asia on perseestä. Rohkea on se, joka uskaltaa tehdä asialle jotain. Ensin hänen tulee vakuuttaa omansa ja luottamuksen saavutettua hänen on murrettava myös ulkopuolisten vastarinta. Tässä auttaa vahvasti se, että näkemykset ovat perusteltavissa ja ne eivät perustu musta tuntuu- periaatteelle tai sille, että mieli muuttuu ja takki kääntyy julkisen painostuksen seurauksena.

Tähän perustuu myös se, miksi populistisilla heitoilla ja yhden miehen-/naisenshowlla ei voi saada aikaan todellisia muutoksia. Asiat vaativat muuttuakseen aina suuremman joukon tahtotilan taakseen.