Henkilöstön asema aluehallituksessa on turvattava

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat. Olemme koko hyvinvointialueen käynnistysajan kuuleet useita  puheenvuoroja henkilöstön aseman turvaamlsesta aluehallituksesta. Näiden puheenvuorojen ohella mm. alan edunvalvontajärjestöt ovat substanssiin...

Työperäinen maahanmuutto sote-alalla

Aamupostissa 3.2.2022 oli Marja Heinimäen kolumni kansainvälisestä rekrytoinnista. Kirjoituksessa oli hyvin kuvattu mahdollisuuksia ja haasteita, joita asiaan liittyy. Myös sote-alalla henkilöstöpulaan esitetään usein ratkaisuksi ulkomaista rekrytointia. Maahamme on...

Koululaisten ja opiskelijoiden palvelut

Moniammatillisen yhteistyön lisääminen on koko sote-uudistuksen ehkä tärkein tavoite. Tällä hetkellä moniammatillisuus toteutuu niin, että hallintoalojensa ohjaamat oppilas- ja opiskelijahuollon, sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ammattilaiset tekevät...

Kohti parempia palveluja

Sote-uudistuksella tavoitellaan parempia palveluita ja kustannusten hallintaa. Verovaroilla tuotettujen SOTEPE-palveluiden tulee olla laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita ja niiden tulee hyödyttää mahdollisimman laajoja joukkoja. Moni puhuu kauniita...