Moniammatillisen yhteistyön lisääminen on koko sote-uudistuksen ehkä tärkein tavoite. Tällä hetkellä moniammatillisuus toteutuu niin, että hallintoalojensa ohjaamat oppilas- ja opiskelijahuollon, sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ammattilaiset tekevät poteroituneesti yhteistyötä rinnakkain lasten ja nuorten parhaaksi. On omat rahat, säännöt, ohjeistukset, esimiehet, resurssit jne., mitkä ohjaavat työtä ja rajaavat tehokkaasti yhteistyötä toisten toimialojen kanssa.

Kun henkilöstö pääsee uudistuksen myötä työskentelemään samalla hallinonalalla, oppilas, oppilaat ja kouluyhteisön tarpeet nousevat keskeiselle sijalle toimintoja suunniteltaessa ja rakentaessa. Nykytilanteessa vuoropuhelu ja yhteistoiminta ei toimi niin hyvin kuin sen soisi toimivan, johtuen siiloutuneesta järjestelmästä ja toimintakulttuurista.

Näen hyväksi uudistukseksi, että esim. koulupsykologi ja koululääkäri pääsevät tiiviimpään vuoropuheluyhteyteen. Tämä edesauttaa mm. oppimisvaikeuksiin liittyvien tarpeiden huomiointia ja avun ja tukipalvelujen organisointia. Sosiaali- ja terveyspuolen tiiviimpi yhteistyö on myös eduksi. Tiiviimpää yhteistyötä kannattaisi kouluyhteisöissä rakentaa myös järjestöjen ja nuorisotyön suuntaan.

Samalla hallinnonalalla työskentelyn kautta pystytään itseasiassa jopa paremmin turvaamaan se, että koululla on henkilöstöä aina paikalla ja kaikki eivät ole samaan aikaan esim. henkilöstökoulutuksissa. Tällä hetkellä eri hallinnonalat eivät näistä asioista keskustele keskenään, jolloin päällekkäisyyksiä voi tulla.

Kouluihin ja oppilaitoksiin olisi hyvä saada psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut oppilas- ja opiskeluhuollon , sekä opiskelija- ja kouluterveydenhuollon työpariksi. Tämä olisi tärkeä lisä lasten ja nuorten palveluihin.

Joka kerta, kun nuori joutuu lähtemään tutusta toimintaympäristöstä asioimaan johonkin muualle, se kasvattaa kynnystä palvelun pariin hakeutumiseen. Palveluita on aina helpompi käyttää, kun ne sijaitsevat lähellä ja ne ovat helposti saatavilla. Tästä syystä lasten ja nuorten palvelut pitää ensi sijaisesti tuottaa kouluilla ja oppilaitoksissa myös tulevaisuudessa.