Muutoksen tuulia

Aluevaltuutetuksi valittuani halusin täydentää osaamistani sosiaalityön osalta ja lähdin opiskelemaan sosiaalityön perus- ja aineopintoja avoimeen yliopistoon. Opintoihin liittyvä käytännönharjoittelu gerontologisessa sosiaalityössä sytytti minussa palon tarkastella...

Lobbareiden talutusnuorassa

Maan hallitus on nielaissut työnantajien edustamien etujärjestöjen (EK ja Suomen yrittäjät) lobbauspaperit ja VM:n talouspuheen sellaisenaan hallitusohjelmakseen arvioimatta ja kyseenalaistamatta tietopohjaa lainkaan. Etujärjestöjen laatimat tutkimukset ja kyselyt...

Oikeistohallituksen politiikkaa saa vastustaa

Aina on järkevämpää hakea diplomatiaan ja neuvotteluun perustuvaa kompromissia, kuin repimällä ottaa selkävoittoja. Normaaliin poliittiseen prosessiin kuuluu, että eri näkemyksiä kuullaan, jonka jälkeen olisi järkevää laatia tasapainoinen kokonaisuus, jonka...