Sosiaalityön sijaiskysymys on ratkaistava

Sosiaalityön sijaiskysymys on ratkaistava (julkaistu joulukuussa 2023 Aamupostissa ja Hämeen sanomissa) Hyvinvointialueet ovat 14.12.2023 ottaneet yhteisesti kantaa Valviran tiukentuneeseen tulkintaan sosiaalityön sijaispätevyyteen liittyen. Sosiaalityöntekijän...

Stigma ja toiseuttaminen

Teen juuri sosiaalityön aineopinnoissa opintotehtävää sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmenevään ja ylläpidettävään stigmaan ja toiseuttamiseen liittyen. Huomaan edelleen tilanteita, joissa itse yleistän, oletan ja kategorisoin asioita. Tämä on jokaiselle ihan...

Vastaukseni Hämeen Sanomien kyselyyn

Kysymyksen yksi vapaamuotoinen perustelu Iso selvityspaketti on laadittu päätöksenteon pohjaksi, joissa on kuvattu erityyppisiä tulevaisuusskenaarioita. Itse tässä kohtaa valitsen skenaarion B. On huomattava, että yksikään näistä skenaarioista ei tule sellaisenaan...

Jengirikollisuus on pitkän jatkumon tulos

”Lääkäri Terhi Wuolijoen näkemien asiakirjojen perusteella Jaffin kaksi vuotta kestäneen tutkintavankeuden aikana on jätetty käyttämättä kaikki kuntouttavat ja korjaavat toimenpiteet, joilla olisi mahdollista ehkäistä rikoksia tulevaisuudessa. – Auttaako se,...