Enemmän minusta

Miksi haluan vaikuttaa?

Sellaista osaamista ei pidä pitää vakan alla, mistä voisi olla laajempaakin yhteiskunnallista hyötyä. Minulle on tärkeää, että yhteisistä asioistamme päättää henkilöt, joilla on hyvää osaamista, koulutusta ja kokemusta päätöksenteon tueksi. Poikkitieteellinen koulutustausta, kattava kokemus ihmisen elämän ilosta ja surusta, sairaudesta ja terveydestä, sekä laaja-alainen syväosaaminen sosiaali- ja terveyssektorilta antavat minulle hyvän pohjan tarkastella hyvinvointiyhteiskunnan kysymyksiä.

Olen tarkkailijaluonne ja pohdin ja harkitsen asioita ennen ulostuloja. Tarkastelen asioita rakenteellisesti ja systeemisinä ilmiöinä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Muutoksilla on aina omat suorat ja heijasteiset vaikutukset koko palvelukokonaisuuteen. Tästä syystä vaikutusten ennakkoarviot on tehtävä huolella ennen jokaista päätöstä. Demografisen muutoksen äärellä ja heikkenevässä taloustilanteessa meidän tulee etsiä ratkaisuja, joilla on mahdollisimman laajoja yhteiskunnallisia hyöty- ja kokonaisvaikutuksia. Tasa-arvo ja tasapuolisuus ohjaavat päätöksiäni. Eturyhmäpolitikointiin ja irtopisteiden keräilyyn ei pidä sortua paineistuksen alla.

Demokratian puolustajana minulle on tärkeää, että asetan itseni ehdolle luottamustoimiin. Jos asioihin haluaa vaikuttaa, on pyrittävä sinne missä asioista päätetään. Kahvipöydässä nurisemalla asioita ei muuteta.

Miksi Vihreät?

Vihreiden tulevaisuusorientoituneet arvot sopivat minulle hyvin. Vihreissä ei ole ryhmäkuria ja jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä. Vihreä politiikka perustuu tutkittuun tietoon ja näyttöön.
Itseäni vihreiden ajatusmaailmassa puhuttelee eniten elämän ja elollisen suojelu, tasa-arvopyrkimykset ja ihmisarvon kunnioitus. Päätöksenteon on nyt ja tulevaisuudessa perustuttava kestävän kehityksen periaatteille ja elämän perusperiaatteiden suojelulle. Tulevat sukupolvet löytävät edestään sen, mistä me tässä ajassa päätämme. Päättäkäämme siis hyvin.

Koulutus

Olen talouskoulun käynyt sairaanhoitoon ja huolenpitoon erikoistunut lähihoitaja, terveydenhoitaja (AMK), järjestö- ja nuorisotyön yhteisöpedagogi (YAMK) ja kansalaisyhteiskunnan erityiskysymyksiin perehtynyt, yhteiskuntapolitiikkaa pääaineena lukenut yhteiskuntatieteiden maisteri. Maisteriopinnoistani suoritin lisäksi aikuiskoulutuksen opettajapätevyyden ja opiskelin henkilöstöjohtamista.

Työura

Työskentelen terveyspoliittisena asiantuntijana vaativissa asiantuntijatehtävissä terveyden edistämisen, hyvinvoinnin ja ilmaston muutokseen liittyvien asiakysymysten parissa. Minulla on laaja vauvasta-vaariin kokemus sote-alalta. Ihmisen elämänkaari iloineen ja suruineen on moninaisuudessaan tullut minulle vahvasti tutuksi. LinkedIn profiilistani voit tutustua tarkemmin työ- ja koulutushistoriaani. 

Vapaa-aika

Paljon yhdistystoimintaa ja politiikkaa. Tykkään ulkoilla ja pyöräillä. Syksyisin käyn mielelläni kanttarelli- ja supparimetsällä. Harrastan Riihimäen kansalaisopistossa savitöitä ja käyn Teurastamolla jumppaamassa toiminnallisissa treeneissä. Olen kaikkiruokainen musiikin suhteen. Soitan pianoa omaksi ilokseni ja käyn mielelläni keikoilla ja muissa kulttuuririennoissa.

Järjestöjäsenyyksiä

Jos pidän jotain asiaa tärkeänä, pyrin tukemaan sitä esim. yhdistysjäsenyyksien kautta. Kaikkien vaalien jälkeen olen lahjoittanut jokaista saamaani ääntä kohtaan yhden euron johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen. Luonto, ihmisoikeudet, työelämän kehittäminen, kansanterveys ja kansantalous ovat minulle tärkeitä asioita.

Luottamustehtäviä 2023

 • Riihimäen Vihreiden / Riihimäen seudun vihreiden puheenjohtaja 2019 ->
 • Aluevaltuutettu 1/2022 —>, aluehallituksen jäsen 4/2023- 9/2023, muu aika tarkastuslautuakunnassa
 • Kunnalliset luottamustoimet (2021 – 2024)
  – Riihimäen Vihreiden 1. varavaltuutettu
  – Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hallituksen jäsen ad. 9/2023
  – Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuuskunnan jäsen ad. 2022
  – KEVA:n valtuuskunnan varajäsen
  – tarkastuslautakunnan varajäsen
 • Ammatilliset luottamustoimet
  – Sairaanhoitajaliiton hallituksen jäsen
  – Etelä-Hämeen sairaanhoitajien hallituksen varajäsen + mökkivastaava
 • Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan hallituksen varajäsen
 • Seurakunnan luottamustoimet
  – sairaalasielunhoidon työryhmän jäsen
 • Menneet luottamustehtävät (2017-2021)
  vihreiden 3. – 1. varavaltuutettu (2017 – 2021), valtuutettu (2021) Riihimäen keskusvaalilautakunnan jäsen, Riihimäen kaupunkikehityslautakunnan jäsen / varajäsen, Riihimäen teatterin hallituksen jäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen / varajäsen, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, KHSHP valtuuston varaedustaja, Hämeen maakuntahallituksen varajäsen

Talousajatukset

Vahva talous syntyy elinvoimasta ja työstä. Nämä ovat edellytys verokertymälle, joilla voidaan kustantaa hyvinvointiyhteiskunnan yhteisiä palveluja. Hyvinvoivat ja työssään viihtyvät työntekijät ovat jokaisen menestyvän yrityksen kulmakivi. Henkilöstöön panostaminen on kannattavaa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta pitäisikin tarkastella myös henkilöstön sairaslomapäivien määrän näkökulmasta. Mitä vähemmän sairaslomia, sen tuottavampi, vetovoimaisempi ja tehokkaampi yritys on. Nämä tekijät korostuvat erityisesti sote-alalla, missä sairaslomia on suhteellisen paljon.

Jos globaalia kapitalistista talousjärjestelmää jotenkin muuttaisin, niin resurssipohjaisempaan suuntaan. Kylmästä ja kovasta ylikuluttamiseen, ihmisten ja luonnon riistoon perustuvasta voiton tavoittelusta pitäisi siirtyä inhimillisempään ja elämän ja elollisen arvoja kunnioittavaan talouspolitiikkaan. Donitsitaloudesta on ammennettavaa.

Minä riksulainen

Olen kolmannen polven riksulainen. 3/4 isovanhemmistani oli syntyään karjalaisia (Antreasta ja Jaakkimasta) ja vaarini syntyi puolestaan naapuripitäjässä Lopella. Omat vanhempani ovat asuneet täällä oman lapsuutensa ja nuoruutensa. Minä puolestaan vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Tampereen seudulla, jossa asuimme vuodet 1980 – 1996.

Lapsena ja nuorena Riksu oli minulle mummola, jossa kävimme lähes joka viikonloppu. Hienointa oli kesäkuumalla tulla kaverin kanssa mummolaan ja lähteä koko päiväksi maauimalaan polskimaan. Se se vasta oli ja on edelleen hieno paikka!

Minusta tuli riksulainen peruskoulusta päästyäni. Tästä syystä oma ikäpolveni on jäänyt minulle täällä varsin vieraaksi. Kivoja tuttavuuksia on syntynyt vuosien saatossa useita, mutta ei sellaisia syviä ystävyyksiä, jotka kumpuavat lapsuudesta tähän päivään.

Olen asunut Riihimäellä Ilomäessä, Harjukylässä, Koivistonmäessä, Keskustassa, Peltosaaressa, sekä Koivurannassa. Tällä hetkellä asun perheeni kanssa Otsolassa. Tykkään Riksun kompaktista koosta ja siitä, että kaikki täällä on lähellä. Täältä pääsee halutessaan myös pois nopeasti. Sekä Tampere että Helsinki ovat noin tunnin matkan päässä saavutettavissa. Minulle ei koskaan ole tuottanut ongelmaa pendelöidä täältä Helsinkiin. Olen tehnyt niin noin 15 v:n ajan.

Lapsilleni Riihimäki on ollut hyvä paikka kasvaa ja elää. Täällä on saanut apua ja tukea kasvun ja kehityksen tukeen ja päässyt nopeasti terveyspalveluiden asiakkaaksi. Lähellä sijaitsevan erikoissairaanhoito on ollut myös palvelu paikallaan. Täältä löytyy hienot ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet eri-ikäisille kuntalaisille.

Mitä olen tähän mennessä tehnyt kotikaupunkimme eteen:
– järjestin Yhteisellä matkalla -tempauksen IC-junavuorojen palauttamiseksi (palautui osittain)
– tein kuntalaisaloitteen lukittavasta pyöräparkista asemalle (nyt siellä sellainen on 🙂 )
kannustin kaupunkia hakemaan avustusta esteettömän luontopolun rakentamiseen (suunnitteilla Atsaleapuistoon)
tein kuntalaisaloitteen pyörätien jatkamisesta ABC:lle asti (asia siirrettiin tiedoksi Osuuskauppa Hämeenmaalle, jonka vastuulla on piha-alueen toiminnot)
– tein valtuutettuna valtuustoaloitteet vaalijulistetelineiden nykytilan arvioinnista ja uudelleen organisoinnista, anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Riihimäellä, täi- ja kihomatohoitojen maksuttomasta saatavuudesta, äitiys-  ja lantionpohjafysioterapian sisällyttämisestä Riihimäen seudun tk:n palveluvalikoimaan ja lausuntokierrosten avoimuudesta.