Laatua myös sosiaalihuoltoon

Oma työhistoriani on terveyssektorilla, mutta koko työ on käytännössä tehty yhteistyöverkostoissa sosiaalisektorin kanssa. Olen myös yliopistossa lukenut yhteiskuntapolitiikkaa pääaineenani, jota kautta sosiaalipolitiikan haasteet ovat tulleet minulle tutuiksi. Istun...