Valvira julkaisi kesällä ohjeen, jossa tiukennettiin sosiaalityöntekijöiden sijaisina toimivien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia. Valviran uuden ohjeen mukaan sosiaalityöntekijän sijaisena voi toimia sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Lisäksi ohjeessa tulkitaan lakia niin, että sosiaalityötä pääaineena opiskeleva voi toimia sosiaalityöntekijän sijaisena opiskeluaikanaan korkeintaan vuoden ajan.

Tämä on todellinen huoli. Henkilön pitäisi olla tutkintoon johtavassa koulutuksessa sisällä, jotta hän voisi työskennellä sosiaalityöntekijän sijaisena. Hallituksen aikuiskoulutustukeen suunnittelema lakkautus vaikuttaa oleellisella tavalla monen mahdollisuuksiin täydennyskouluttaa itsensä sosiaalityöntekijäksi yliopistossa. Maisteriohjelmassa opintoihin liittyy mm. palkattomia työharjotteluja, joiden tekeminen oman työn ja perheen ohella on monelle täysi mahdottomuus, jos niihin ei saa mistään tukea. Pienistä palkoista ennakkoon ei juuri ole pystynyt säästämään opintojen mahdollistamiseksi.

Itse täydennän YTM-tutkintoani parhaillaan avoimessa yliopistossa sosiaalityön aineopinnoilla (hinta 900eur). YTM-tutkintoni pääaine oli yhteiskuntapolitiikka, mikä antoi mahdollisuuden hakeutua sosiaalityön perus- ja aineopintoihin. Lähdin opintoihin koska halusin aluevaltuutettuna ja nykyisissä päihde- ja mielenterveystyötä sisältävissä työtehtävissä ymmärtää laajemmin koko kenttää ja asiaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. 

Kiristyneen ohjeen mukaisesti en kuitenkaan voisi sosiaalityön perus- ja aineopintojen suorittamisen jälkeen toimia sosiaalityöntekijän sijaisena, vaan minun tulisi hakeutua maisteriohjelmaan tutkinto-opiskelijaksi opiskelemaan jälleen yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa, joka minulta löytyy jo takataskusta?!?

Itselleni toki riittää ihan tämä perustietopääoman kasvattaminen, mutta olisihan se YTM-tutkinnon ja sosiaalityön perus- ja ainoopintojen tuottama sosiaalityöntekijän sijaispätevyys ollut mukava mahdollisuus, joka olisi luonut mahdollisuuden heittää sossun sijaisena  viikonloppukeikkaa esim. sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. 

Ymmärrän tiukan ammattitaitovaatimuksen, kun sosiaalityöntekijät tekevät työssään paljon ihmisten perusoikeuksiin kohdistuvia hallintopäätöksiä, mutta liian tarkkarajaiset määrittelyt ajavat palvelut vielä syvempään työvoimapulaan kuin missä ne tällä hetkellä ovat. Sijaispuutteen johdosta vakkarit uupuvat työkuormansa alla ja asiakkaat eivät saa tarvitsemiaan palveluja.