Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat.

Olemme koko hyvinvointialueen käynnistysajan kuuleet useita  puheenvuoroja henkilöstön aseman turvaamlsesta aluehallituksesta. Näiden puheenvuorojen ohella mm. alan edunvalvontajärjestöt ovat substanssiin perustuvalla lainsäädäntöosaamisellaan ottaneet vahvasti kantaa henkilöstön aluehallitusaseman puolesta.

Tehy: https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/tehyn-juristi-sote-henkiloston-tulee-kelvata-aluehallituksiin

Lääkäriliitto: https://www.laakariliitto.fi/uutiset/jasenuutiset/avoin-kirje-aluehallituksen-jasenyydesta/

Henkilöstön vaalikelpoisuuden rajoituksia pitää perustuslaillisten oikeuksien näkökulmasta tulkita suppeasti. Esteellisyys- eli jääviyssäännösten kautta pystytään kyllä takaamaan puolueettomuus yksittäisten asiakysymysten käsittelyssä aluehallituksessa.

Äänestäjien toivetta tulee kuunnella ja sitä tulee pyrkiä toteuttamaan luottamuspaikkavalinnoissa. He äänestivät alan ammattilaisia suurilla äänimäärillä päättämään asioistaan hyvinvointialueella.

Mirka Soinikosken esittämä ja Hägmanin  ja muidenkin kannattama esitys tilapäisestä henkilöstöjaostosta tarjoaa välivaiheen ratkaisun tilanteessa, jossa odotetaan lainsäädännön tulkinnallista selkeyttä henkilöstön vaalikelpoisuuteen aluehallituksesa. Kannatan esitystä.

Puheenvuoro aluevaltuustossa 13.12.2022