Kohti parempia palveluja

Sote-uudistuksella tavoitellaan parempia palveluita ja kustannusten hallintaa. Verovaroilla tuotettujen SOTEPE-palveluiden tulee olla laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita ja niiden tulee hyödyttää mahdollisimman laajoja joukkoja. Moni puhuu kauniita...

Moniammatillisen yhteistyön tulevaisuuskuva

Moniammatillisen yhteistyön lisääminen on koko sote-uudistuksen ehkä tärkein tavoite. Tällä hetkellä moniammatillisuus toteutuu niin, että hallintoalojensa ohjaamat ammattilaiset tekevät poteroituneesti yhteistyötä rinnakkain asiakkaan parhaaksi. On omat rahat,...