§ 16 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien ilmastonmuutoksen aiheuttamien terveys- ja turvallisuusvaikutusten ennakkoarviointia ja varautumista Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Puheenvuoroni: 
Haluan kiittää pelastusjohtaja Petri Talikkaa aloitteeiseen liittyvästä laaja-alaisesta valmistelutyöstä. On tärkeä tieto, että hyvinvointialueemme on ennakoivalla otteella ja etupainotteisesti tarttunut ilmastonmuutoksen terveys- ja turvallisuus vaikutusten riskien arviointiin, jotka voivat olla moninaisia ja vaikeasti ennustettavia. Odotan mielenkiinnolla mitä Työterveyslaitoksen Tilke-tutkimushanke tuo mukanaan alueellemme.

§ 25 Vastaus valtuustoaloitteeseen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämiseksi
25:ssä ikävuodessa Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Puheenvuoroni:
Käsittelemme nyt vastausta vihreiden valtuutettujen valtuustoaloitteeseen koskien jälkihuollon ikärajan säilyttämistä 25 ikävuodessa.
On tärkeää, että Kanta-Hämeen hyvinvointialuelue lausuessaan hallituksen esitykseen otti kannan, että ikäraja olisi syytä pitää 25 vuodessa ja totesi että ikärajan laskeminen on lyhytnäköistä ja perusteeton heikennys haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten välttämättömiin ja vaikuttaviin palveluihin. Jälkihuollon ikäraja notettiin vuoden 2020 alussa 25:een ja ikärajan nsotolla oli valtava merkitys sille miten jälkihuoltoa voitiin kehittää. Nykyinen hallitus laski jälkihuollon ikärajan  25:stä 23:n. Läkiuudistus tuli voimaan 1.1.2024 ja siirtymä aika on vain 6kk.

Hyvinvointialue tuo vastauksessaan esille, että mikäli Kanta-Hämeen hyvinvointialue pysyisi nykyisessä jälkihuollon ikärajamäärittelyssä lakimuutoksesta huolimatta, asettaisi se jälkihuoltonuoret keskenään eriarvoiseen asemaan. Hyvinvointialue ottaa kannan, että ei ole tarkoituksenmukaista tehdä hyvinvointialueella päätöksiä, jotka ovat vastoin lainsäädäntöä. Hyvinvointialue korostaa vastauksessaan, että lastensuojelun tulevaan talousarvioon ei myöskään ole mahdollista tehdä määrärahavarauksia lain määrittämän tason ylittävien palveluiden osalta.

Tämä on ihan ymmärrettävä vastaus näiden madonlukujen keskellä, joiden puitteissa me tällä hetkellä päätöksiä alueemme asukkaiden osalta teemme. Haluan kuitenkin tuoda tietoisuuteenne, että esimerkiksi ainakin Helsinki ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ovat hallituksen esityksestä poiketen päättäneet jatkaa tukea nuorille aina 25-vuoteen saakka.  Hyvinvointialueella on siis mahdollista tehdä myös lainsäädännöstä poikkeavia päätöksiä, jos se nähdään tarkoituksenmukaiseksi ja asia saa riittävästi kannatusta.