Maan hallitus on nielaissut työnantajien edustamien etujärjestöjen (EK ja Suomen yrittäjät) lobbauspaperit ja VM:n talouspuheen sellaisenaan hallitusohjelmakseen arvioimatta ja kyseenalaistamatta tietopohjaa lainkaan.

Etujärjestöjen laatimat tutkimukset ja kyselyt ovat niiden edustamien tahojen ja henkilöiden esittämiä näkemyksiä erilaisista asiantiloista. Niistä puuttuu neutraliteetti, mikä tutkimulaitosten ylläpitämässä ja toteuttamassa tutkimustoiminnassa on ihan olennaista.

Yliopistossa /tutkimuslaitoksessa tutkimuksia tarkistetaan, läpikäydään ja arvioidaan usean eri henkilön toimesta tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Mm. käytetyt taustateoriat, menetelmät ja analyysi pitää joka vaiheessa arvioida ja perustella, jotta tutkimuksen reliabiliteetti ja objektiviteetti voidaan parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa. Lisätietoa tutkimuskäsitteistä.
Istuvan hallituksen työelämäkurjaukset eivät perustu tutkittuun tietoon, vaan löyhiin ideologisiin papereihin, joiden tiedon todenmukaisuus on kyseenalaistettu jo useaan kertaan useiden eri tahojen toimesta. Hallitus järjestää asioista näennäisiä lausunto- ja kuulemiskierroksia, mutta ajaa silti oman näkemyksensä mukaista politiikkaa eteenpäin härkäpäisesti näkemättä ja kuulematta. Toimintatapa on hyvän lainsäädäntövalmistelun ja hallintotavan vastaista.
On typerää kyseenalaistaa vastareaktiota, jos on ollut itse kykenemätön muodostamaan eri näkemykset tasapainoisesti huomiovaa kokonaisuutta.