Ajoin juuri Hämeenlinnasta kotiin Riihimäelle ja ajattelin samantien kirjata mietteitäni äsken päättyneestä aluevaltuustosta tähän blogiin. Pidin tässä valtuustossa ensimmäiset puheenvuoroni. Puhuminen tottakai jännittää aina ensimmäisellä kerralla ja niin jännitti nytkin. Tukeuduin vahvasti muistiinpanoihini ja pyrin siihen, että ääni ei sorru kesken puheenvuoron. Onnistuin tässä mielestäni ihan hyvin. 2. puheenvuoron aikana unohdin riisua FP22 maskin ja happi meinasi loppua kesken puhumisen. Onneksi puheenvuoro oli lyhyt ja selvisin siitäkin kunnialla loppuun asti 😀 Nyt kun peli on avattu, niin seuraavalla kerralla on varmasti helpompaa.

Jätin valtuustossa ensimmäisen valtuustoaloitteeni. Olen vuosien ajan osallistunut työni kautta ilmastonmuutoksen työelämävaikutusten arviointityöhön ja nyt oli hyvä hetki edistää siitä ammennettuja näkemyksiä tosiasiallisesti eteenpäin. Laadin aloitteen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautumisesta Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Riskien tunnistamisella ja ennakoinnilla varaudutaan erilaisiin osaamis- ja investointitarpeisiin ennakolta.
Hyvän ennakointityön myötä päättäjillä on jo hyvissä ajoin käytettävissään tiedot mm.:
– muuttuvan ilmaston aiheuttamat korjausrakennus- ja muut investointitarpeet palvelukäytössä olevalle rakennuskannalle
– helteen ja lisääntyvien sademäärien vaikutukset työoloihin, työturvallisuuteen ja asiakas- ja potilasturvallisuuteen, sekä näihin liittyvät varautumistoimenpiteet
– ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat uudenlaiset osaamis- ja täydennyskoulutustarpeet eri toimialoilla ja ammattiryhmissä (vesi- ja vektorivälitteiset sairaudet, kaatumis- ja liukastumistapaturmien ennaltaehkäisy, lisääntyvään kaamosaikaan liittyvät asiat ym.)

1. puheenvuoro: Aihe henkilöstöjohtamisen arvot ja tiekartta

”Veto- ja pitovoima kysymysissä onnistuminen on hyvinvointialueemme elinehto, jolle henkiöstöjohtamisen tiekartta linjaa onnistumisen edellytykset.

Uutta moniammatillista ja poikkileikkaavaa toimintaa rakennettaessa kehitystyön on pohjauduttava monialaisesti tutkituuntietoon ja näyttöön. Näyttöön perustuvilla yhtenäisillä toimintakäytänteillä turvataan tasalaatuinen, turvallinen ja vaikuttava palvelu koko maakuntaan. Asiakkaiden ja sidosryhmien osallistaminen on luonnollinen osa kaikkea kehitystyötä. Uudenlainen osallistava ja yhteensovittava toimintakulttuuri luo osaamistarpeita myös henkilöstöjohtamiselle, jonka onnistumiseen on tosiallisesti myös panostettava.

Henkilöstöjohtamisen tiekarttaa laatiessa on tärkeää huomata, että osalla hyvinvointialueen ammattiryhmistä professionaalinen rooli ja asema tulee tunnustettuna lainsäädännön kautta. Niille ammattiryhmille, joille laki ei suoraan takaa ammatillista asemaa perustyöstä johtotehtäviin asti, se on tunnistettava ja tunnustettava osana hyvinvointialueen henkilöstöjohtamisen tiekarttaa ja muissa hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa ohjaavissa asiakirjoissa.

Uutta luotaessa on tärkeää turvata, että millekkään ammattiryhmälle ei muodostu koulutuksellisia tai urakehityksellisiä umpiperiä. Kaikille hyvinvointialueen ammattiryhmille on turvattava uralla etenemisen mahdollisuudet perustasosta johtotehtäviin asti. Jos tarjolla on vain perustyötä ja lisäkouluttautuminenkaan ei takaa ura- ja palkkakehitystä, kuka valitsee alan ja ammatin itselleen? Akuutin henkilöstöpulan aikana tällaisiin asioihin on kiinnitettävä huomioita ja estettävä epätoivottavat kehityskulut ennakolta, kun uutta rakennetaan. Ammattiuralla kehittymismahdollisuudet ovat tärkeä osa sekä alan että hyvinvointialueemme veto- ja pitovoimaa.”

 

2. puheenvuoro: hallintosääntö ja toimialarakenne

”Toimialarakennetta laatiessa on tärkeää turvata riittävät lääketieteelliset palvelut eri toimialoilla ja määritellä toimialojen väliset vastuut tarkasti jo alkuvaiheessa. Työnjako eri toimialojen välillä tulee olla selkeä, jotta asiakkaan hoitopolku on saumaton ja yhtenevä. Esimerkinomaisesti adhd-lapsen tai muiden nepsy- kirjoon kuuluvien lasten hoitopolut ja lääketieteellinen hoitovastuukysymykset tulee olla selkeästi määritelty eri toimialojen välillä, jotta lapsi perheineen ei joudu kohtaamaan hoitovastuuseen liittyvää pomputtelua palvelun asiakkaana.”

 

Aluevaltuustoaloite 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien terveys- ja turvallisuusvaikutusten ennakkoarviointi ja varautuminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.
Tutustu valtuustoaloitteeseen tarkemmin allaolevaa linkkiä klikkaamalla.
Ilmastonmuutoksen liittyvän sopeutumis- ja varautumissuunnitelman laatiminen

Valtuuston kokouksen voi halutessaan katsoa läpi tästä: https://www.youtube.com/watch?v=wwTGk3Ccp7o