Arvoisa puoluekokous ja muut läsnäolijat. Päivätyössäni tarkastelen sosiaali- ja terveysalaan ja sote-uudistukseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita ja ohjelmatyötä. Tuleva Sote-uudistus asettaa paljon toiveita paremmalle ja kokonaisvaltaisemmalle palvelulle, missä nykymallinen toimiala- ja yksilökeskeinen palvelu muuttuu verkostomaiseksi yhteistoiminnaksi, missä asiakas tarpeineen on keskiössä  ja järjestelmä palveluineen rakentuu hänen ympärilleen turvaverkkomaisena kokonaisuutena. 

Uudistuspyrkimykset ovat jaloja. Kohtaavatko ne kuitenkaan sote-alan reaalimaailman todellisuutta?  Kärsimme parhaillaan vakavasta, paikoitellen jopa asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavasta henkilöstöpulasta ja tämä pula tulee syvenemään lähivuosina runsaiden eläköitymisten johdosta.  Alan työpaikat ja  ammattilaiset ovat tosiasiassa niitä tahoja ja toimijoita, jotka toteuttavat sote-uudistukselle asetetut tavoitteet ja muun ohjelmatyön käytäntöön. Ilman riittävää resurssointia jalot suunnitelmat jäävät suunnitelma-asteelle ja asiakas ei edelleenkään saa tarvitsemaansa apua ja tukea. Poteroituneen järjestelmän hallinnonllinen uudistus on hyvä ensiaskel, mutta käytäntöjä se ei muuta. Palvelujärjestelmän, palvelupolkujen ja työtapojen uudistaminen tarvitsee onnistuakseen aikaa, resursseja, uuden opettelumahdollisuuksia, täydennys- ja muuntokoulutusta, joilla uudistuksen tavoitteet saadaan tosiasiallisesti muutosjohdettua uusiksi käytännöiksi ja toimintamalleiksi. 

Hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluiden turvaamiseen ja tuottamiseen on löydyttävä rahaa ja tahtotilaa kaikilla päätöksenteon eri tasoilla. Valittavilla maakuntavaltuustoilla tulee olemaan suuri vastuu alueellisten tasa-arvoisten palveluiden turvaajina. Vihreiden inhimillistä, eriarvoisuutta purkavaa,  ja oikeudenmukaista otetta tarvitaan, kun uudistuvaa sotea aletaan rakentaa alueilla. Olkaamme siis voittajapuolue aluevaaleissa. Hyvinvointiyhteiskunta ja kansalaiset tarvitsevat meitä. Kiitos.