Olen Riihimäen Vihreiden puheenjohtaja ja kuluvalla kuntavaali-kaudella kaudella toimin Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hallituksen jäsenenä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuutettuna ja  KEVA:n valtuuskunnan varavaltuutettuna. Olen Suomen sairaanhoitajaliiton ja Etelä-Hämeen sairaanhoitajien hallituksen jäsen. Olen Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuutettu ja perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan ja sairaalasielunhoitoa käsittelevän työryhmän jäsen. Koulutukseltani olen lähihoitaja, terveydenhoitaja (AMK), järjestö- ja nuorisotyön yhteisöpedagogi (YAMK) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). 

Tällä hetkellä työskentelen terveyspoliittisena asiantuntija terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ilmastonmuutoksen terveys- ja työelämävaikutuksiin liittyvien asiakysymysten parissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.
Ennen asiantuntijatyöuraa työskentelin sosiaali- ja terveysalalla sairaanhoidon ja terveyden edistämisen työtehtävissä eri ikäisten kansalaisten parissa niin kunnan, valtion, perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon puolella sairaanhoidon ja terveyden edistämisen erilaisissa työtehtävissä. Ihmisen elämänkaari iloineen, suruineen ja palvelutarpeineen tuli minulle tutuksi. 

Lähden ehdolle aluevaaleihin, koska koen, että laajan koulutus-, työkokemus- ja luottamustoimien kautta syntyneestä osaamispohjasta on merkittävää hyötyä Kanta-Hämeen aluevaltuustossa. Kanta-Häme tarvitsee päättäjiä, jotka osaavat tarkastella laajoja asiakokonaisuuksia niin yksilöiden, yhteisöjen, kuntien kuin maakunnankin tasolla ja tätä osaamista minulta löytyy.  Tulevaisuudessa tulevat korostumaan mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisy, sekä kestävän kehityksen mukaisen kokonaisuuden rakentaminen. Palveluiden on oltava tasa-laatuisesti ja tasa-arvoisesti koko alueella saatavilla. Maakunnan tulee olla edellä kävijä laadukkaiden sote-palveluiden tuottajana ja työnantajakuvamme tulee olla vetovoimainen. Palveluverkon tulee olla tarkoituksenmukainen ja sen on turvattava kanta-hämäläisille laadukas tasalaatuinen palvelu ja nopea hoitoon pääsy.