Päihdehoidossa on paljon parannettavaa. Usein nykytilan korjaamisen esteeksi muodostuu jyrkät asenteet ja suhtautuminen ongelmakäyttäjiin. Koukussa olevia ongelmakäyttäjiä halutaan paheksua ja rankaista sen sijaan, että heille tarjottaisiin apua.

Kun apua ja valvottuja ja turvallisia käyttöhuoneita ei ole tarjolla, ongelma on kaduilla ja omassa arkiympäristössämme. Särmäisjäte, kuten tartuntavaaralliset neulat ja ruiskut eivät kuulu lasten leikkipuistoihin tai kaduille. Käyttöhuoneissa tarjolla olisi aina puhtaita käyttövälineitä, joilla turvataan käyttäjän oma terveys. Lisäksi käyttöhuoneissa olisi aina saatavilla apua, tukea ja neuvoja käyttökierteestä ulospääsemiseksi. Mikä parasta, särmäisjäte hävitetään asianmukaisesti käyttötilassa ja siitä ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

Päihdehoito on saatava kuntoon ja apua on saatava helposti, asenteettomasti ja vailla rangaistuksen pelkoa. Myös ongelmakäyttäjien omaiset ja läheiset tarvitsevat apua. Mikään ei ole hirveämpää, kuin seurata, miten oma rakas ja tärkeä ihminen katoaa päihteisiin. Ongelmallisen addiktion kanssa on mahdotonta kilpailla. Edes rakkaus ei riitä.

Kunnossa olevat palvelut tai käyttötilat eivät aja tai kannusta ketään päihteiden ongelmakäyttäjäksi. Päihteiden pariin ajaa ihan toisenlaiset syyt. Ennaltaehkäisyyn ja sosiaalipalveluihin panostamalla ongelmiin on mahdollista tarttua ja puuttua varhaisessa vaiheessa. Kunnossa olevien päihdepalveluiden ja muiden tukipalvelujen kautta ongelmakäytöstä on mahdollisuus päästä kuiville ja takaisin normaaliin elämään.