Näyttöön perustuva terveydenhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu tiedon tarpeen tunnistamisesta, tiedon tuottamisesta, näytön kokoamisesta, näytön levittämisestä ja näytön käyttöönotosta. Sen tavoitteena on turvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon keinoin palveluita tarvitsevien ihmisten hyvä hoito ja tasa-arvoinen kohtelu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien oikeanlainen kohdentaminen.

Tutkittua tietoa, kehitettyjä menetelmiä ja järjestelmiä parempien palveluiden tuottamiseksi löytyy paljon. Palvelujen kehittäminen paremmiksi törmää usein resurssipulaan. Työhön ei ole varattu resursseja jatkuvaan kehittämiseen ja parhaimpien käytäntöjen (Best Practice) juurruttamiseen.

Tutkitun tiedon ja näyttöön perustuvien työ- ja toimintamallien jalkauttamiseen pitää jatkossa löytyä ehdottomasti lisää resursseja. Tämä on oleellinen osa, kun tavoitellaan työn tuottavuutta ja palveluiden tehostamista sotepe-palveluissa.

TKI-hankkeita ja yhteistyötä ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa pitää kehittää myös Kanta-Hämeen alueella.