Koen, että mulle on työn, koulutuksen ja luottamustoimien kautta muodostunut realistinen kuva siitä, mistä Kanta-Hämeessä lähdetään liikkeelle. Taloustilanne on huono, yhteisen ja yhteen toimivan hyvinvointialueen rakentaminen on vasta alkuasteella ja Kanta-Häme on useassa skenaariossa luokiteltu muuttotappio maakunnaksi, jonka väkimäärä vähenee. Asukasluku on nyt n. 170500, mutta 2040 se on n. 154000. Suurin osa tästä väestöstä tulee olemaan ikäihmisiä.

Hyvinvointivaltuusto päättää terveys-, sosiaali- ja pelastuspalveluista Kanta-Hämeen alueella. Päättämään valitut henkilöt määrittelevät sen, millaisella arvopohjalla ja painotuksella nämä palvelut tullaan alueellamme järjestämään ja tuottamaan. Mitä enemmän tietyn poliittisen puolueen edustajia päätöspöydän ääressä istuu, sen varmemmin sen näkemykset näkyvät valinnoissa.

Meillä on pitkään panostettu raskaisiin palveluihin ennaltaehkäisyn sijaan. Arvovalinnan seuraukset ovat olleet inhimillisesti ja taloudellisesti raskaat. Ihmiset voivat niin meillä kuin muualla huonommin kuin koskaan ja yhteiskunnalliset kulut ovat sitten sen mukaisia. Lyhytnäköiset säästöt ovat osoittautuneet kalliiksi tulevaisuuden kulueriksi (mm. syrjäytyminen, mielenterveyden aiheuttamat kulut, työurien lyhentyminen jne.) Nykyinen malli ei toimi.

Päättäjiksi tarvitaan henkilöitä, joilla on kokonaiskuva hallussa. Korjattavaa on vuosikymmeniä jatkuneen leikkaus ja nitistyspolitiikan johdosta kertynyt paljon, joten tätä ei ihan yhdessä yössä kuntoon laiteta. Valtiolta tullaan tarvitsemaan rutkasti lisärahoitusta ja panostuksia, joilla tarvittavat uudistukset ja muutokset saadaan toteutettua hyvinvointialueilla. Jostain muutos pitää aloittaa ja se muutoksen mahdollisuus on nyt tässä.

Aluevaaliehdokas
Anne Lindgren
Sote-alan syväosaaja
?336?