Tästä se valtuustotyöskentely nyt virallisesti starttasi. Meillä oli ensimmäinen työpaja, missä vate-organisaatio esitteli pohjatyönsä päätöksentekoa varten. Meidän alueella vate oli tehnyt selkeän linjauksen siinä, että se ei tee mitään päätöksiä, vaan laatii ehdotuksen, josta käydään tarvittava poliittinen keskustelu ja tehdään poliittiset päätökset. Vaihtoehtoja on aina monia ja valinta niiden välillä on aina poliittinen. Arvot ja periaatteet ovat poliittisia linjauksia.

Itse olin tässä ensimmäisessä tapaamisessa kuuntelulinjalla, koska halusin keskittyä kokonaisuuden haltuunottoon. Paljon oli puhetta organisaatiorakenteen, hallintorakenteesta, käytännöistä, toimintatavoista ja asioiden organisointitavoista ja vaiheittaisesta etenemisestä. Kaiken tavoitteena tulee olla vaikuttavat ja paremmat palvelut. Elinkaarimalli oli paljon puheissa. Meillä on paljon poikkileikkaavia teemoja, kuten mielenterveys, kuntoutus, vammaispalvelut ja terveyden edistäminen, joiden sijoittuminen hallintorakenteessa vaatii pohdintaa.

Itse näen, että kaikessa toiminnassa pitää pyrkiä nykyisestä siiloutuneesta toimintamallista eroon pääsemiseen. Kaikkien palvelujen ja toimintojen tulee perustua tutkittuun tietoon, näyttöön ja hoitosuosituksiin, joilla haetaan laatua ja vaikuttavuutta. Tässä mahdollistavalla ja substanssiin perustuvalla johtamisella on iso merkitys. Haluan myös, että talousrakenteella ei itse tulla luoneeksi siiloutunutta toimintamallia, joka estää integraation syntymisen ja syveneminen.

Tässä omia ajatuksiani ja tästä jatketaan oman ryhmän kanssa ja seuraavissa  työpajoissa ja kokouksissa.