Syksyn kokousrintamalla on hyvin paljon hyvinvointialueeseen liittyviä kokouksia. On mielenkiintoista päästä näkemään luottamustoimisena niin lähettävän organisaation kuin vastaanottavan organisaation näkökulmat. Riihimäen terveyskeskuksen hallituksessa ja sairaanhoitopiirin valtuustossa keskitytään hyvin pitkälle lähettämiseen ja toiminnan alas ajamiseen liittyviin teemoihin. Huolta soten työntekijöissä aiheuttaa mm. organisaatiouudistus, johtamisen organisointi, hoitotyönjohdon asema ja inflaation johdosta nousevat rakennuskustannukset Assi-sairaalan osalta. Pelastuspalvelut palvelut toimivat laadukkaasti taustalla kokoajan ja nyt vihdoin ja viimein turvallisuuslautakuntakin on päässyt aloittamaan hyvinvointialueella työnsä.

Aluevaltuustossa käsittelemme näitä samoja raportteja vastaanottavan organisaation näkökulmasta. Virkamiehet työskentelevät päät sauhuten, jotta siirtymä onnistuu vuoden vaihteessa. Työntekijälle muutoksen ei pitäisi näkyä vuoden vaihteessa mitenkään. Työ jatkuu normaalisi ja palkka tulee tilille. Maakuntamme haaste on kolminapaisuus ja se, että nämä kolme keskittymää ovat keskenään erimielisiä palvelujen toteuttamistavoista. Jokaisessa seutukunnassa on kehittetty ja edistetty erilaisia hankkeita erilaisilla painotuksilla ja nyt tämä sekava vyyhti pitäisi saada maakunnallisesti tasalaatuiseksi ja arvoiseksi suhteutettuna asukkaisiin. Suuri ongelma on myös rahoituksen riittävyys. Kunnat ovat vuosia alirahoittaneet palveluitaan ja nyt ollaan sen realiteetin edessä, että rahat eivät riitä. Myös yliopistosairaalalisäkohdennus toteutuessaan on Kanta-Hämeen rahoitukselle ongelmallinen asia.

Moni hyvinvointialue on integraatiotyössään jo pitkällä. Kanta-Häme lähti liikkeelle hyvin takamatkalta, koska oletus varmaankin oli että sote-uudistus ei tapahdu tälläkään hallituskaudella. Nyt sitten kuromme umpeen valtavaa käppiä, joihin monella muulla alueella on jo aktiivisesti tartuttu. Joissakin paikoissa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon,sosiaali- ja terveyspalveluiden, sote-palveluiden ja kolmannen sektorin yhteistyö on jo hyvin pitkälle rakentunutta. Meillä vasta käynnistellään.

Mutta uskokaa tai älkää, minulla on vahva luotto siihen, että lopulta onnistumme. Olemme tunnetusti Hämeen hitaimpia, mutta hiljaahan se hyvä tulee. Uskon että saamme rakennettua tänne kuntien ja hyvinvointialueen välille saumattoman yhteistyökokonaisuuden, josta voimme yhdessä olla ylpeitä. Ja jo jostain syystä näin ei kävisi, niin sitten on rehellistä ja viisasta viheltää peli poikki ja aloittaa sulautumistarkastelu muihin ympäröiviin alueisiin.