20.11.2022 kynttilät syttyvät itsemurhan tehneiden muistolle. Itsemurhaan päätyy Suomessa vuosittain lähes 800 henkilöä. Jokainen itsemurha traumatisoi ympäriltään 6-10 henkilöä. Itsemurhien ehkäisyn eteen on vielä paljon tehtävää.

Läheisen itsemurha on äkillinen järkyttävä tapahtuma, johon kuolleen lähipiiri joutuu osalliseksi hyvin yllättäen. Joskus itsemurhaan päätynyt on vihjannut tulevista suunnitelmistaan. Hän on voinut jättää viestin, missä hän kertoo syistä tekonsa taustalla. Yhtä usein läheisen itsemurha jää kuitenkin ihan täydeksi mysteeriksi.

Läheisen itsemurhan yhteydessä moni asia jää ikään kuin kesken ja avoimeksi vailla vastauksia. Joihinkin asioihin vastaus löytyy asian jatkoselvittelyissä, mutta silti paljon asioita jää auki. Epävarmuuden ja keskeneräisyyden tunteiden äärellä on opittava surun ohella elämään.

Osa surevista ei halua jakaa kokemustaan, vaan suree surunsa hiljaisuudessa. Monia surevia auttaa puhuminen menetyksen jäsentelyssä. Koettua on saatava käydä läpi yhä uudestaan ja uudestaan. Mieli vaati toistoja, jotta se voi mieltää tapahtuneen todeksi. Asiaansa toistava sureva ei ole muistisairas, vaan hänellä on tarve puhua ja käsitellä tapahtunutta.

Monelle ulkopuoliselle itsemurhaan liittyvän surukokemuksen kuunteleminen on raskasta. Itsemurhaan liittyy tunteita ja ajatuksia, joita voi olla vaikea hyväksyä ja ymmärtää. Kertomus voi järkyttää surun kokijan lisäksi myös sen kuulijan.

Jos kuuntelijaa asian käsittelyyn ei löydy lähipiiristä, apua on saatavilla esimerkiksi terveyskeskuksen mielenterveyspalveluista. Surunauha ry. ja seurakunnat järjestävät itsemurhan tehneiden läheisille sururyhmiä ja vertaistukitoimintaa. Apua on saatavilla myös verkon välityksellä. Saman kokeneet tietävät millaista asiaa käyt parhaillaan läpi ja he osaavat ottaa surusi kaunistelemattomana vastaan juuri sellaisena kuin se on.

Voimia kaikille, joita läheisen itsemurha on tavalla tai toisella koskettanut tässä elämässä.

Anne Lindgren
aluevaltuutettu (vihr.)
Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Tämä kirjoitus julkaistiin Aamupostissa ja Forssan lehdessä 19. ja  20.11.2022 itsemurhan tehneiden muistopäivänä.