Vihreän valtuustoryhmän piti hieraista silmiä pariinkin eri otteeseen, kun luimme Oma Hämeen tiedotetta kesäsijaisten rekrytointiin liittyen. On hienoa, että hyvinvointialue suhtautuu vakavasti meneillään olevaan ja yhä syvenevään henkilöstöpulaan. Meillä on useita vetosuuntia, joiden kanssa kilpailemme osaavasta työvoimasta. Vetovoimaa ei kuitenkaan voi toteuttaa pitovoiman kustannuksella.

Useampi kollegani on ilmaissut niin lehtien palstoilla, somessa kuin minulle suusanallisestikin tyytymättömyytensä hyvinvointialueen toimintatapaan houkutella kesäsijaisia ja osa-aikaisia töihin vetovoimalisällä, joka maksetaan mikäli henkilö ei ole ollut Oma Hämeen palveluksessa edeltävään kuukauteen, työsuhteen aikana ei tule pitkiä poissaoloja ja henkilö on työsuhteessa yli 3 kk. 

Valviran mukaan laillistettavan ammattihenkilön ammattiin opiskeleva voi tilapäisesti toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävässä (esim. sairaanhoitaja) sijaisena, kun hän on suorittanut kaksi kolmasosaa (140 op) kyseiseen ammattiin johtavista opinnoistaan. Työnantajan täytyy arvioida, onko opiskelijalla suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Opiskelija työskentelee aina johdon ja valvonnan alaisena. Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön on nimettävä opiskelijalle ohjaaja kirjallisesti. Ohjaajan on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan kyseistä ammattia ja jolla on riittävä käytännön kokemus. Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa. Hänen on puututtava heti epäkohtiin ja keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

Vakituisilla työntekijöillä, ohjaajiksi määritetyillä työntekijöillä ja opiskelijaohjaukseen osallistuvilla on siis merkittävä vastuu kesäaikaisen toiminnan sujuvuuden varmistajina ja asiakas- ja potilasturvallisen palvelun turvaajina. Myös heillä kesäajan tulisi näkyä palkassa. Hommaa ei hoideta ns. toisella kädellä. Myös uudessa SOTE-sopimuksessa on liitteessä 1 palkkahinnoittelukohdassa lueteltu lisätehtäväksi mielletyt tehtävät ja opiskelijatyö on yksi niistä. 

Vetovoimaa ei ole ilman pitovoimaa. Sen jos minkä olen vuosikymmenen edunvalvontajärjestössä työskennelleenä oppinut, on se, että hoitoalan henkilöstölle oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat hyvin vahvoja arvoja. Tästä syystä ihmettelen, että hyvinvointialueen HR-yksiköltä ja rekrytoinneista vastaavilta on tällainen lapsus päässyt käymään. Jos asiasta olisi neuvoteltu ennakolta, laadittu rekrytointiin liittyen paikallinen sopimus, kysytty poliittisten puolueiden mielipidettä niin uskon, että tällaista soppaa ei olisi päässyt syntymään. Sen verran moni olisi asiaan tarttunut jo valmisteluvaiheessa. 

Vastaavaa ei saa enää hyvinvointialueellamme tapahtua. Vetovoimaa ei synny ilman pitovoimaa.

Anne Lindgren
aluevaltuutettu (vihr.) Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Julkaistu Aamupostissa 17.2.2023