Kommenttini valtuustoaloitteen käsittelyyn aluevaltuustossa 11.4.2023.

”Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, muu yleisö ja tilaisuutta seuraavat.

Vastauksessa aloitteeseen todetaan ”Vuoden 2023 painopisteenä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on mielenterveys- ja päihdepalvelujen integrointi sekä päihdeosaamisen valtavirtaistaminen kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.”

Haluan esittää huomioni tähän asiakohtaan liittyen. Valtavirtaistaettaessa toimintoja kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työnkuviin sisälle, tehtävään kuluva aika on huomioitava työn organisoinnissa ja työtehtävän hoitamiseen kuluvassa työajan allokoinnissa. Ei riitä, että ammattilaiset koulutetaan menetelmäosaajiksi, jos heille ei ole varattu työhön yhtään työaikaa tehtävän hoitamiseen. Pelkän testin teettäminen ja palvelutarpeen toteaminen ei hoida asiakkaan tilannetta vielä mihinkään suuntaan. Päinvastoin hoidontarpeen toteaminen ilman eteenpäinohjausvalmiutta aiheuttaa eettistä stressiä niin asiakkaalle kuin työntekijällekin. Hoidolliselle interventiolle, jatkokäynneille tai suunnitelmalliselle eteenpäinohjaukselle on varattava työaikaa. 

Tärkeää näissä integraatio- ja valtavirtaistamispyrkimyksissä on, että henkilöstöä ei jätetä yksin suoriutumaan ja pärjäilemään integraation, uusien menetelmien, tavoitteiden ja työtehtävien kanssa. Tämä vaatii paljon  esihenkilötyöltä ja muulta johtamiselta. Työnantajan on johdettava uudistukset käytäntöön ja määriteltävä direktio-oikeudellaan miten ja millä työajalla mikäkin työnkuvaan määritelty työtehtävää hoidetaan. Seurantamittareiden tulee olla kunnossa vaikuttavuuden seuraamiseksi. Kaikille mielenterveystyötä tekeville on myös mahdollistettava työnohjaus mielenterveystyötä koskevan sääntelyn mukaisesti.

Kiitos.”