Valtionvarainministeriö on 31.8.2023 päivittänyt hyvinvointialueen rahoituslaskelmat. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen rahoitus laskee nykyisen tiedon valossa vuoden 2023 osalta noin 9 miljoonaa euroa ja vuoden 2024 osalta noin 14 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 lopullinen rahoituksen taso vahvistuu 9 – 10.10.2023. Aluehallitus on kokouksessaan 11.9.2023 (§ 316) päättänyt antaa lautakunnille valmistelun pohjaksi toimialakohtaiset talousarvioraamit, jotka perustuivat valtuuston toukokuussa päättämään talousohjelmaan. Päätöksen yhteydessä aluehallitus korosti, ettei hyväksytty talousohjelma ole enää riittävä, koska hyvinvointialueen rahoituspohja on heikentynyt merkittävästi. Aluehallitus tulee myöhemmin antamaan talousraamin, joka tarkoittaa huomattavia lisämenoleikkauksia. Lisäksi aluehallitus ohjeisti, että lautakuntien tulee talousarviovalmistelussa huomioida valtionrahoituksen heikentynyt tilanne, joka supistaa rahoitusta suunnittelukaudella noin 32 miljoonaa euroa. 

Järkyttäviä summia, joiden johdosta tulee toteutumaan väistämättä suuria muutoksia. Itse toivon, että muutokset perustuvat realistisille tulevaisuusnäkymille. Meidän on palvelutarpeiden ohella tarkasteltava alueen työvoiman saatavuutta ja eläköitymiskehitystä. Henkilöstöpula on koko maan ja myös maailman laajuinen. Nykyisistä osaajista on pidettävä kiinni ja uusia on saatava kiinnostumaan alueestamme. Palkan ja etuuksien tulee olla suhteessa ympäröiviin alueisiin nähden. Toimintoja on organisoitava ja kehitettävä sen puitteissa mihin henkilöstöä on lähtökohtaisesti saatavilla. Lakisääteiset palvelut on ihan minimitaso, mikä pitää saada toteutumaan tilanteessa kuin tilanteessa ja valitettavasti niissäkin on tällä hetkellä puutteita mm. rekrytointiongelmien johdosta.

Kanta-Hämeessä on hyvää kehitystä mm. kotisairaalan suhteen. Aina asiakkaan ei tarvitse liikkua, vaan palvelut voidaan tehokkaasti viedä myös asiakkaan luo. Silloin kun liikkuvien ja etäpalveluiden verkko toimii ja asiakas saa tarvitsemansa avun, niin silloin fyysisten toimipaikkojen määrää voidaan vähentää.  Laadukas hoito ja palvelu ei ole seiniin sidottua toimintaa. Ne toimitilat mitä alueellamme lopulta talousperustaan pohjautuvien palveluverkon ja toimintojen uudistuksen jälkeen on, tulee olla tiloiltaan turvalliset, terveelliset ja välineistöltään ajantasaiset. Asiakas- ja potilasturvallisuuden pitää toteutua, oli palveluiden toteuttamistapa tai -paikka mikä hyvänsä.

Omahämeen talousarviovaltuusto on pidetään 19.12.2023.