Tänään 20.10 on Riihimäen seudun tk:n ky:n hallituksen kokous, minkä jäsenenä toimin tämän tynkäkauden ajan. Eniten minua tällä kertaa harmittaa kokouksen asialistan kohta 132: Nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut Riihimäen seudulla. Niihin ei esityslistan mukaan edelleenkään ole löytymässä rahaa.

Asia on vuosikausia ollut tapetilla ja jokainen puolue vuorollaan on huolissaan nuorista, heidän jaksamisestaan ja siitä, että yhteiskunnalla on myös tulevaisuudessa veronmaksukykyisiä kansalaisia. Vuodesta toiseen tuntuu kuitenkin käyvän järjestelmällisesti niin, että kun asiaa pitäisi tosiasiallisesti lähteä korjaamaan, rahahanat menevät kiinni. Paikalliset nuorten mielenterveyspalvelut olisi tärkeää saattaa viimeistään nyt kuntoon, kun sote-palvelut ovat siirtymässä hyvinvointialueille. Hyvinvointialueen on helpompi rakentaa ja kehittää jo olemassa olevan palvelun varaan, kuin nyhjästä tyhjästä.

Sote-alalta löysät on aikoja sitten napsittu pois. Tyhjäkäyntiä ei ole missään. Näin massiivisia uudistustarpeita ei toteuteta sisäisillä järjestelyillä, koska resurssi on poissa silloin jostakin toisaalta. Jos asia tosiasiallisesti halutaan saada kuntoon, siihen tarvitaan lisäresursseja. Lisäresursseista päättävät jäsenkuntien kuntapäättäjät.
Päihde- ja mielenterveyspalvelut on lähtökohtaisesti rankasti alimitoitettu alueellamme väestöpohjaan nähden. Jo kymmenen vuotta sitten, kun työskentelin opiskeluterveydenhuollossa, nuoret voivat todella huonosti. Psyk.puoli ei vetänyt silloinkaan perustasolla, eikä erikoissairaanhoitoon päin. Tilanne ei ole muuttunut miksikään. Ongelmat ehtivät syventyä jonoissa odotellessa.

Terveydenhoitajat eivät pysty vastaamaan kouluilla ja oppilaitoksissa lasten ja nuorten psykiatrisen avun tarpeeseen. Terkkojen tehtävä on tunnistaa avun tarve ja ohjata eteenpäin oikean palvelun piiriin. Lyhyehkön odotteluajan he pystyvät kannattelemaan, mutta todellinen psykiatrinen tai päihdehoito toteutuu asiaan perehtyneiden ammattilasten toimesta, jos ja kun todellista vaikuttavuutta ja hyötyä haetaan.

Terkat tekevät tätä kannattelevaa päihde- ja mielenterveystyötä oman työnsä ohella. Riskinä on, että jos oman työn ohella tehtävää työtä on jatkuvasti enemmän kuin sille on varattu aikaa, osaamista ja resursseja, työntekijä uupuu itse.

Toivottavasti lasten ja nuorten perustason päihde- ja psykiatriset palvelut saadaan korjattua ennen hyvinvointialueelle siirtymistä, sillä siellä tämä asia on mahdollista saattaa kuntoon vasta vuosien viiveellä. Alussa kaikki aika tulee menemään hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Sitten vasta, kun toimiva organisaatio on varmistettu, voidaan pohtia palveluita ja palveluverkkoa tarkemmin.

Esityslista /pöytäkirja on luettavissa hakemalla k-twebistä https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/hallinto/1316-2/esityslistat-ja-poytakirjat/

#mielenterveys #nuoret #riihimäki #hausjärvi #loppi