Olen vahvasti ennaltaehkäisyn puolestapuhuja. Sairauteen keskittyvän ajattelun sijaan meidän pitäisi mielestäni suunnata ajatuksia enemmän ennaltaehkäisevän ja voimavarakeskeisemmän lähestymistavan suuntaan. Ihmisen terveyttä ja hyvinvointia tukevalla työtavalla vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin ja hillitään kustannuksia, jotka aiheutuvat pahoinvoinnista ja sairastamisesta, terveydenhuollon palveluiden käytöstä, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä.

Ennalta ehkäisyyn panostamisen ohella kehittäisin hyvinvointialuettamme vahvojen laaja-alaisten ja moniammatillisten seutukeskuksien pohjalta. Seutukeskusmalli pystyy tuottamaan palveluja erilaistuneiden palvelutarpeiden pohjalta. Toisille sopii etä- ja digipalvelut, toisille lähivastaanotto, toisille palvelu kotiin ja toisilla onnistuu kulkeminen laadun perässä pidemmällekin. Tärkeää on, että hyvinvointialueen palveluverkko pystyy vastaamaan näihin tarpeisiin mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti kannattavasti.

Taloudellisesti mielestäni olisi kannattavaa, että tulevaisuudessa palveluja tuotettaisiin enemmän seiniin sitomisen sijaan liikkuvina palveluina. Nyt kun henkilöstö siirtyy työskentelemään samalle hallinnonalalle, se antaa todellisen mahdollisuuden tarkastella myös työtiloja, välineistöjä ym. yhteen sosiaali- ja terveyssektorilla. Pelastuspalvelut tarvitsevat luonnollisesti omat tilansa ja välineistönsä.

Liikkuvat palvelut tarkoittavat niin yksilöllisiä kotiin vietäviä palveluja (kuntoutus, terveydenhoitajankäynnit ym.), kotipalvelua, mutta myös esim. lääkäri-/ hoitajabusseja, liikkuvia seulontapalveluja, ryhmämuotoisten toimintojen järjestämistä lähellä asiakasta jne. Tärkeintä on, että millä tahansa tavalla ja missä tahansa palvelut tuotetaankaan, palvelun pitää perustua tutkittuun näyttöön ja tietoon palvelun vaikuttavuudesta. Tärkeä edellytys on myös, että tilat, välineistö ja järjestelmät mahdollistavat laadukkaan palvelun.

Demografisen muutoksen johdosta ikäihmisten määrä kasvaa huomattavasti nykyisestä. Monelle koti on paras paikka asua ja mielestäni kotona asumista on tuettava mahdollisimman pitkään. Siinä vaiheessa, kun asuminen ei enää mahdollistu kotona, laitospaikan on löydyttävä nopeasti ja sen on mielellään sijaittava omassa kotikunnassa. Sellaista henkilöä ei saa väkisin hoitaa kotiin, joka ei siellä enää pärjää. Jos ihminen on vaaraksi itselleen tai muille, hänen hoitonsa kuuluu valvottuihin olosuhteisiin.

Minun sydämeni painottaa sitä, että ihmiset ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa palvelun käyttäjänä. En ole minkään tietyn asiakasryhmän asialla. Vauvasta vaariin aikaisen työurani aikana näin, että palvelun tarpeet voivat muuttuvat elämän kuluessa nopeastikin. Silloin kun sattuu ja tapahtuu, palvelujärjestelmän on toimittava. Järjestelmän on vastattava massojen tarpeisiin, mutta samalla sen on vastattava myös yksilöllisiin ja erilaistuneisiin palvelutarpeisiin. Asiakkaan tai hänen läheistensä ei pidä joutua taistelemaan oikeuksiensa puolesta saada tarvitsemaansa palvelua. Järjestelmän pitää tietää, mihin kaikkeen asiakas on kyseisessä elämäntilanteessaan oikeutettu.