Hallintosäännöistä päätetään kaikilla hyvinvointialueilla heti alkajaisiksi. Niiden kanssa pitää olla nyt tarkkana.

On tärkeää, että tulevaisuuden sote-palveluissa tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvuus ohjaa käytäntöjen kehittämistä. Kun toiminta perustuu näyttöön ja tutkittuun tietoon, sillä voidaan tosiasiallisesti saavuttaa laatua ja vaikuttavuutta palveluun. Tällä toimintatavalla korostetaan myös asiakas- ja potilasturvallisuutta, mikä on tämän alan hommissa kaiken a ja o.

Laatu ja vaikuttavuus aspekti on tiukan talousohjatuista palveluista on puuttunut nykymallissa lähes kokonaan. Jokainen palvelu on talouskurin ja niukkojen resurssien johdosta pystynyt keskittymään tehtävässään vain ydintehtävän suorittamiseen ns. tulipaljoen sammutteluun, mikä on jättänyt asiakkaan kokonaistilanteen huomiotta. Tästä on aiheutunut mm. vahvaa eriarvoistumiskehitystä ja syrjäytymistä, jotka itsessään ovat merkittäviä yhteiskunnallisia kulueriä.

Hyvinvointialueiden hallintosäännöllä luodaan edellytykset näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuvalle sotepe-palvelulle. On siis tärkeää, että hallintosäännössä nostetaan tärkeäksi toimintaa ohjaavaksi doktriiniksi sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tieteellinen näkemys. Tämä asiantuntemus yhdistettynä terveystaloustieteelliseen ajatteluun ohjaavat toiminnan oikeille ja tavoitteen mukaisille urille heti käynnistysvaiheessa.

Olen tässä vuosien saatossa todennut useaan otteeseen, että yleisjohtaminen ei tunnista prevention tai preventiivisen otteen mahdollisuuksia eikä merkitystä. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on koko sote-uudistuksen tärkein tavoite. Luokaamme siis hallintosääntö =kehykset, joilla tämä tavoite on käytännön tasolla mahdollista saavuttaa.